Zeka Testleri
Aksaray Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Zeka Testleri

Zeka Testleri

Zeka Testleri

title

Genel olarak insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı anlak, dirayet olarak tanımlanan zekanın aslında birçok tanımı vardır.

ZEKA NEDİR?

Genel olarak insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı anlak, dirayet olarak tanımlanan zekanın aslında birçok tanımı vardır. Çeşitli şekillerde tanımlanan zekanın buna bağlı olarak farklı içerik ve kriterlerde birçok ölçme testi yer alır.

Öncelikle zeka testlerini uygulanan kişi sayısını göz önüne alarak bireysel zeka testleri ve grup zeka testleri olmak üzere 2 gruba ayırmak gerekir. Bireysel zeka testleri bir uygulayıcı tarafından bir kişiye bir defada uygulanır. Grup zeka testleri ise birden fazla kişiye uygulanma özelliğine sahiptir. Bu yüzden puanlama ve sonuçları değerlendirme açısından grup zeka testleri bireysel zeka testlerine göre daha az zaman kaybettirir ve daha kolaydır.

 

BİREYSEL ZEKA TESTLERİ

  • Stanford Binet Ölçeği: Zeka çok farklı değerlendirme yöntemleri bulunmasına rağmen en çok IQ testleri / Stanford Binet Ölçeği ile ölçülmektedir. İlk olarak zeka yaşı kavramı bu testte kullanılmıştır. Bireyin takvim yaşı ne olursa olsun testte on yaş düzeyi sorularını cevaplamışsa bireyin zeka yaşı ondur. Eğer bireyin takvim yaşı 8 ise zeka yaşı ileri, takvim yaşı 11 ise zeka yaşı yaşıtlarından bir yıl geridir diye nitelendirmişlerdir. Stanford Binet Ölçeği, bir kutunun içinde her yaş grubuna uygun olarak hazırlanmış malzemelerden oluşur.
  • Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği: Bu testteki maddeler Stanford Binet Ölçeğindeki gibi yaşa göre gruplanmamış, gittikçe zorluğu artan alt testler şeklinde sıralanmıştır. Ölçekteki alt testler şunlardır:
    • Sözel Alt – Testler: Genel bilgi, sayı dizileri, sözcük dağarcığı, aritmetik, anlama ve yargılama, benzerlikler
    • Performans Alt – Testleri: Resim tamamlama, resim düzenleme, küplere desen, parça birleştirme, şifre

    Wechsler Zeka Ölçeği neticesinde üç ayrı puan elde edilir. 1.) Sözel Zeka Bölümü 2.) Performans Zeka Bölümü 3.) Tüm Zeka Bölümü

Zeka Testleri