Üstün Zekalı Çocuklar,Üstün Zakalılar
Aksaray Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Üstün Zekalı Çocuklar

Üstün Zekalı Çocuklar,Üstün Zakalılar

Üstün Zekalı Çocuklar

title

Doğumdan başlayarak, üstün zekâlı çocukların bir küme olarak, ortalamanın ve ortalama altı çocuklara göre; doğum ağırlıkları ve boylarının ortalamanın üstünde olduğu, bu farklılığın her yaş aşamasında devam ettiği,aralarında beden özürlerine olağan ve olağan altındakilerden daha az rastlandığı, genellikle erken yürüyüp erken diş çıkardıkları, bıngıldaklarının erken kapandığına yukarıda belirtilen araştırmalar değinmektedir.

Okul öncesi dönemde üstün zekalı çocukların özellikleri nasıldır?

Okul öncesi dönem çocuklarının pek çok ihtiyaçları vardır. Üstün yetenekli çocukların ise, hem kendi yaşıtlarına benzer hem de kendilerine özgü farklı gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca üstün yetenekli çocuklar yaşıtlarının ilgisini çeken pek çok etkinlikten de hoşlanırlar ancak; daha detaylı ve derinlemesine bilgiye gereksinim duyarlar.

 

Üstün Zekalılar, erken dönemde benzer özellik göstermektedirler:

 • Bebeklikte olağanüstü hareketlilik
 • Uzun dikkat süresi
 • Anne-baba veya bakan kişiyi erken tanıma ve gülme
 • Ses, ağrı ve acıya karşı aşırı reaksiyon
 • Gelişimsel dönüm noktalarına (yürüme, konuşma v.b.) hızlı ilerleme
 • Olağanüstü hafıza
 • Hızlı öğrenme ve bundan hoşlanma
 • Erken ve kapsamlı dil gelişimi
 • Kitaplara karşı aşırı ilgi
 • Merak
 • Şakadan anlama yeteneği
 • Soyut muhakeme ve problem çözme becerileri
 • Canlı hayal gücü
 • Duyarlılık ve sevecenlik
 • Sürekli soru sorma
 • Arkadaşları ile oynarken lider olma

 

Okul çağında üstün zekalı çocukların özellikleri nasıldır?

 • Üstün Zekalı Çocukların Yaratıcılık Alanında Gösterdiği Özellikleri
  1. Kendisine yöneltilen sorulara ya da karşılaştığı problemlere kendine öz ve zeki birden çok çözüm ve değişik fikir üretir.
  2. Düşündüklerini ifadelendirmesi bazen radikaldir ve karşıt görüşlerini ateşli bir biçimde savunur, fikirlerinden vazgeçmez, kolaylıkla çok büyük riskler alabilir, maceraya düşkündür.
  3. Çok keskin bir mizah anlayışı vardır. Olaylardaki ince mizahı çabuk farkederler.
  4. Güzelliğe duyarlıdır; nesnelerin estetik yanlarını keşfetmeye çalışır.
 • Üstün Zekalı Çocukların Öğrenme Özellikleri
  1. Çeşitli konularda oldukça geniş bilgiler depolama özelliğine sahiptir.
  2. Çok hızlı bir biçimde bilgileri anımsama ve özümsemeye sahiptir.
  3. Karmaşık nesne-olayları kolaylıkla anlayıp anlaşılabilir ve anlamlı parçalarına kolaylıkla ayırır.
  4. Soruların yanıtlarındaki mantıksal yapıyı hemen görür.
  5. Çok dikkatli ve keskin bir gözlemcidir.
  6. Akranlarına kıyasla oldukça uzun ve karmaşık cümle kurar.
  7. Okul başarısı açısından bu çocukların her öğretim aşamasında bulundukları sınıfın ortalama iki sınıf üstünde bilgiye sahip oldukları, bazı konularda bu üstünlüğün dört sınıf düzeyine ulaşabileceğini araştırmalar belirtmektedir.
 • Özellikle; fen, matematik, dil bilimleri gibi konularda başarılı olmaktadırlar.
  1. Üstün Zekalı Çocukların Liderlik Özellikleri
  2. Okuldaki sosyal etkinliklerin büyük bir bölümüne katılır.
  3. Sorumluluklarını iyi bilir. Söz verdiği konularda kendisine güvenilebilir. Söz verdiklerini yerine en iyi biçimde getirir.
  4. Gerek kendi akranı olan çocuklar gerekse yetişkinler arasında öz güveni oldukça fazladır.
  5. Sınıf arkadaşları tarafından genellikle sevilirler.
  6. Kendisini iyi ifade eder. Genellikle her şeyi iyi bir biçimde anlar.

Üstün Zekalı Çocukların Genel Gelişim Özellikleri

Doğumdan başlayarak, üstün zekâlı çocukların bir küme olarak, ortalamanın ve ortalama altı çocuklara göre; doğum ağırlıkları ve boylarının ortalamanın üstünde olduğu, bu farklılığın her yaş aşamasında devam ettiği,aralarında beden özürlerine olağan ve olağan altındakilerden daha az rastlandığı, genellikle erken yürüyüp erken diş çıkardıkları, bıngıldaklarının erken kapandığına yukarıda belirtilen araştırmalar değinmektedir.

Özellikle ana dilin öğrenilmesinde okuma ve yazmaya karşı ilgi olağandan çok önce başlamakta ve başarılmaktadır.Her yaşta ortalama bir yetişkinden daha çok okumaktadırlar. Gezi, serüven, aşk romanları ve bilim kurgu gibi yayınlara ilgi göstermektedirler.

Ayrıca, takvim, ansiklopedi, sözlük, atlas, bilgisayarlarla çok erken yaşta ilgilenmeye başlamakta ve başarı ile kullanmaktadırlar. Toplumsal gelişim özellikleri açısından, yukarıda değinilen liderlik özellikleri yanında bir bölümünün de yalnız başına oynanan bireysel oyunları tercih ettikleri, özellikle anlıksal gelişimleri oldukça yüksek olanların hayali arkadaşlarının olduğuna değinilmektedir.

Üstün Zekalı Çocuklar Üstün Zakalılar