Kişilik & Performans Testleri
Aksaray Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Kişilik & Performans Testleri

Kişilik & Performans Testleri

Kişilik & Performans Testleri

title

Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan kişilik testleri temel olarak, projektif ve objektif kişilik testleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Objektif kişilik testleri, yapılandırılmış bir malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prosedürünün olduğu testlerdir. Bu noktada, kişilik ile ilgili kâğıt-kalem testlerinin çoğu objektif testler grubuna girmektedir.

Projektif testler ise, yapılandırılmamış bir test malzemesi karşısında bireylerin ana motiflerini ve kişilik örüntülerini değerlendirmektedir. Bireyin kişisel dinamikleri ile ilgili oldukça detaylı bir bilgi sunan projektif testler, objektif testler kadar standart bir puanlama ve yorumlama prosedürüne sahip olmadığından, klinisyenin bilgi ve deneyiminde daha çok etkilenmektedir.

Kişilik & Performans Testleri