İlgi & Yetenek Testleri
Aksaray Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

İlgi & Yetenek Testleri

İlgi & Yetenek Testleri

İlgi & Yetenek Testleri

title

İlgi ve tutum testleri bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ve ilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testler bireylerin mesleki ilgi ve eğilimlerini ölçen testler olabildikleri, bireylerin farklı durumlardaki tutumlarını da değerlendiren testlerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

İlgi ve tutum testleri bireylerin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ve ilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testler bireylerin mesleki ilgi ve eğilimlerini ölçen testler olabildikleri, bireylerin farklı durumlardaki tutumlarını da değerlendiren testlerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip ölçme ve değerlendirme araçlarıdır.

Yetenek testleri, bireyin yetenek ve yetkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan değerlendirme araçlarıdır. Başarı ve yetenek testleri bu guruba girmektedir. Yetenek testleri genel olarak performans ölçen testler olarak bilinir. Bireyin belirli bir alandaki becerisini, yatkınlığını ve performans başarısını ölçer. Buna en iyi örnek mesleki testlerdir. İşe alımlarda kullanılan mühendislik, bankacılık vs. gibi belirli bir beceri setine yönelik testler veya bireylerin müzik, resim gibi farklı alanlardaki yeteneklerini ölçmeye yönelik testler bu gruba girer.

İlgi & Yetenek Testleri