Dikkat Eksikliği,Hiperaktivite,Disleksi-Disgrafi,Diskalkuli-Dispraksi,Tembellik-İsteksizlik,Unutkanlık,Stres-Kaygı,Duygu Kontrolü,Algı Problemleri,Sosyal Uyum,Konsantrasyon,Öfke Kontrolü,Dürtü Kontrolü,Muhakeme Problemleri,Yargılama Problemleri,İlaçsız Dikkat Gelişimi,İlaçsız Çözüm,Beyin Egzersizi,Beyin jimnastiği,Aksaray,Nevşehir,Kırşehir,Niğde
Aksaray Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

DİKO-GES

Dikkat Eksikliği,Hiperaktivite,Disleksi-Disgrafi,Diskalkuli-Dispraksi,Tembellik-İsteksizlik,Unutkanlık,Stres-Kaygı,Duygu Kontrolü,Algı Problemleri,Sosyal Uyum,Konsantrasyon,Öfke Kontrolü,Dürtü Kontrolü,Muhakeme Problemleri,Yargılama Problemleri,İlaçsız Dikkat Gelişimi,İlaçsız Çözüm,Beyin Egzersizi,Beyin jimnastiği,Aksaray,Nevşehir,Kırşehir,Niğde

DİKO-GES

title

Diko-Ges Metodu, özellikle dikkat eksiliği, hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlükleri, okul çağı uyum problemleri, öfke dürtü kontrol bozukluğu, unutkanlık, tembellik gibi birçok okul çağı problemlerine ilişkin İLAÇSIZ etkin çözüm sunar.

İLAÇSIZ DİKKAT GELİŞİMİ : DİKO-GES EGZERSİZİ (Beyin Jimnastiği)

Aksaray Pdr Merkezinde etkin bir şekilde kullanılan Diko-Ges (neurofeedback) terapisi, öğrencide dikkat eksikliği bozukluğu ve/veya hiperaktivite sorununa yol açan beyin ön frontal bölgesindeki dikkat odaklama ve sürdürme bölgeleri ile geliştirici egzersiz yapılmasını sağlamaktadır. Bu egzersizler ile öğrenci, bozuk olan dikkat merkezini nasıl yöneteceğini ve bu becerisini nasıl geliştireceğini öğrenir. Geliştirilebilen bir beceri olan dikkati odaklama ve sürdürme becerisi, bilgisayar destekli bir program olan Diko-Ges (neurofeedback) terapisi ile başarıyla geliştirilir.

Diko-Ges (neurofeedback) terapisi (dikkat eksikliği geliştirici egzersizler) , biofeedback ya da nöroterapi olarak adlandırılır. Diko-Ges (neurofeedback) terapisi, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve DEHB gibi değişmiş olan beyin dalga amplitüdleri ile ilgili rahatsızlıklarda da kullanılan yöntemdir.

Beyin dokusunda, farklı aktivite bölgelerine göre yerleşmiş bulunan yaklaşık bir trilyon hücre vardır. Bu hücreler, çok hızlıdan çok yavaşa doğru 4 farklı beyin dalgası oluştururlar. Son araştırmalara göre, DEHB olan kişilerin beyin dalga aktivitelerinde, dikkat kontrolü, odaklanma, düşüncenin düzenlenmesi  ve hissetmeyi sağlayan alanlarda aktivite azalması gözlenmektedir.

Araştırmalar göstermektedir ki, beyin dalgaları ile doğru antrenman çalışmaları yaparak, hatalı beyin dalgalarının düzenlenmesi mümkündür. Diko-Ges (neurofeedback) terapisi, beyni güçlendiren bir öğrenme sürecidir. Neurofeedback egzersizi ile beynin dikkat kontrolü, duygu ve davranış alanlarını güçlendirecek beyin bölgelerine egzersiz uygulanmaktadır. Böylece, beyninizin günlük işleyişini arttıracak şekilde, beyin ritminizi kontrol etmeyi öğrenmeniz sağlanır. Diko-Ges (neurofeedback) terapisi, piyanonun akort edilmesi ya da otomobil motorunun ayarlanması ile daha doğru ve verimli çalışmasına benzetilebilir.

Aksaray Pdr Merkezimizde gerçekleştirilen seanslarda bilgisayar ile bağlantılı bir neurofeedback egzersiz cihazı kullanılır. Neurofeedback egzersiz cihazının sensörleri, beyin dalgalarının elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullanılır. Neurofeedback cihazı aracılığıyla bilgisayardaki ekranda nesneleri hareket ettirmeyi öğrenilir. Bu sırada konsantrasyon becerisi ile odaklanarak, ekranda görüntülenen oyunları ve nesneleri yönetir. Ekrandaki görüntüler, farklı düzeylerde dikkat becerisi hakkında kişiye geribildirim sunmaktadır. Terapist, seans sırasında danışanın beyin dalgalarını izleyerek, gerektiğinde yönergelerde bulunarak, danışanın oyun protokollerinde başarılı olmasını sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirir.

Diko-Ges (neurofeedback) terapisi egzersizleri ile beyin fonksiyonlarını yöneten bölgelerde 2 mekanizma ile gelişim sağlamaktadır:

 1. Nöroplastisite
 2. Myelin kılıf gelişimi

Araştırmalar göstermektedir ki, Diko-Ges (neurofeedback) terapisi egzersizleri uygulanan beyin bölgelerinde yeni nöronal ağlar gelişmektedir ve beyin neyi daha iyi ve nasıl yapacağını öğrenecek şekilde gelişmektedir. Nöral ağlarda myelin kılıf gelişimi, daha hızlı bilgi iletimini sağlamaktadır.

Konsantrasyon fonksiyonlarının daha üst düzeyde kullanılmasının fayda sağlayacağı şu durumlarda, Diko-Ges egzersizleri ile seçilen beyin bölgesinde kalıcı gelişme sağlayan egzersizler uygulanmaktadır:

 • Daha net düşünmek ve zihinsel berraklığı geliştirmek
 • Dikkat ve konsantrasyon artışı ile öğrenme becerisini arttırmak
 • Zihinsel esneklik artışı ile bir konudan diğerine daha hızlı geçiş yapmak
 • Günlük yaşam fonksiyonlarında denge sağlamak adına, duygu, düşünce ve davranışları düzenlemek
 • Spor aktivitelerinde daha iyi zamanlama ayarı ve dikkat becerisini arttırmak

Diko-Ges egzersizleri, zihinsel performans artışında etkin şekilde fayda sağlamaktadır. Yüksek zihin performansı yaşamın bazı dönemlerinde sağlanıyor olsa da, tekrarlanması ve sürdürülebilmesi genelde zordur. Oysa Diko-Ges (neurofeedback) terapisi egzersizleri ile beyin dalgalarını yönetmeyi ve beynini daha verimli kullanmayı öğrenen kişi, zihinsel performansını geliştirme ve sürdürme konusunda becerisinde kalıcı gelişme sağlamaktadır.

Dikkat becerisini yöneten beyin dalgaları izlenerek, dikkatin odaklanma ya da dikkati sürdürme becerisine yönelik dikkat geliştirici egzersizler uygulanır. Belirli seans ve protokoller ile uygulanan bilgisayar destekli dikkat egzersiz programı neurofeedback, öğrencinin dikkat merkezinden aldığı sinyallere karşı, kendi dikkat sistemini tekrar düzenlemesi temeline dayanmaktadır. Özellikle, ilaç tedavisini tercih etmeyen, ilaç yan etkileri yoğun ve sık gözlenen, çeşitli nedenlerle ilaç tedavisinin kullanılamadığı veya ilaç tedavisine ara verilen DEHB’li çocuk ve ergenlerde Diko-Ges (neurofeedback) terapisi tedavide tercih edilmektedir.

Amerikan Pediatri Derneği – Dikkat Gelişiminde Neurofeedback

APA – Amerikan Pediatri Akademisi, 2012 yılında güncellediği tedavi kılavuzunda, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinde “Level 1 – Best Support” yani “ İlk Sırada Tercih Edilecek” adımlar içinde NeuroBiofeedback egzersizlerini bildirmektedir.

 • Dikkat Eksikliği
 • Hiperaktivite
 • Disleksi-Disgrafi
 • Diskalkuli-Dispraksi
 • Tembellik-İsteksizlik
 • Unutkanlık
 • Stres-Kaygı
 • Duygu Kontrolü
 • Algı Problemleri
 • Sosyal Uyum
 • Konsantrasyon
 • Öfke Kontrolü
 • Dürtü Kontrolü
 • Muhakeme Problemleri
 • Yargılama Problemleri
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Disleksi-Disgrafi Diskalkuli-Dispraksi Tembellik-İsteksizlik Unutkanlık Stres-Kaygı Duygu Kontrolü Algı Problemleri Sosyal Uyum Konsantrasyon Öfke Kontrolü Dürtü Kontrolü Muhakeme Problemleri Yargılama Problemleri İlaçsız Dikkat Gelişimi İlaçsız Çözüm Beyin Egzersizi Beyin jimnastiği Aksaray Nevşehir Kırşehir Niğde