Bireysel Danışmanlık,Bireysel Tedavi ,Depresyon,Panik Atak,Sosyal Fobi,Uçak Korkusu,Kaygı Bozuklukları,Yeme Bozuklukları,Psikosomatik Şikayetler,Takıntılkar,İlişkisel Zoruluklar,Özgüven Eksikliği,Karar Verme Güçlüğü,Kayıp ve Yas,İlişkisel Uyum Zorlukları,Bağlanma Sorunları,Cinsel Sorunlar,Öfke kontrolü,Travmatik Yaşantılar,Kendini Tanıma,Huzursuzluk,Can Sıkıntısı,İsteksizlik Hali,Hayat Enerjisinin Düşmesi,Kronik Yorgunluk Hali,Yetersiz Uyuma,Fazla Uyuma,Yanlızlık,Anlaşılmama Hissi,Duygusal İniş Çıkışlar,Çaresizlik Hissi,Sorunların Üstesinden Gelememe
Aksaray Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık,Bireysel Tedavi ,Depresyon,Panik Atak,Sosyal Fobi,Uçak Korkusu,Kaygı Bozuklukları,Yeme Bozuklukları,Psikosomatik Şikayetler,Takıntılkar,İlişkisel Zoruluklar,Özgüven Eksikliği,Karar Verme Güçlüğü,Kayıp ve Yas,İlişkisel Uyum Zorlukları,Bağlanma Sorunları,Cinsel Sorunlar,Öfke kontrolü,Travmatik Yaşantılar,Kendini Tanıma,Huzursuzluk,Can Sıkıntısı,İsteksizlik Hali,Hayat Enerjisinin Düşmesi,Kronik Yorgunluk Hali,Yetersiz Uyuma,Fazla Uyuma,Yanlızlık,Anlaşılmama Hissi,Duygusal İniş Çıkışlar,Çaresizlik Hissi,Sorunların Üstesinden Gelememe

Bireysel Danışmanlık

title

Kendinize ve olaylara yeni bir pencereden bakmayı ve eskiden göremediğiniz çözüm yollarını görebilmeyi ister misiniz!

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanma alanlarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu hizmetten yararlanılabilir.

 

Bireysel danışmanlığın/psikoterapinin etkili ve yararlı olması için danışanın bu sürece etkin katılımı oldukça önemlidir. Aksaray Pdr Merkezinde yapılan çalışmalarda süreç esnasında danışman/psikoterapist ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile danışman/psikoterapist arasında iyileştirici bir işbirliği oluşmasına zemin hazırlar. Bu işbirliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

 

Bireysel Danışmanlık Süreci

Aksaray Pdr Merkezinde Bireysel danışmanlık sürecinin işleyişi ve genel olarak işlevleri şu şekilde sıralanabilir.

Birtakım nedenlerden dolayı, çoğu kişi değerli olduğunu, anlaşıldığını hissettiği ve bireysel alanlarına saygı duyulan bir ilişki kurma şansı bulamamaktadır. Psikoterapi sürecinde danışmanla/psikoterapistle öncelikli olarak güvene ve saygıya dayalı yeni ve iyileştirici bir ilişki kurulur ve bir süre sonra bu yeni ilişki biçimi danışan tarafından içselleştirilmeye başlanır.

Danışma/psikoterapi süreci; bastırılan duygularla ve çözülmemiş meselelerle yeniden yüzleşme ve yetişkin bir bakışla bugünü hala etkileyen çocukluktaki meseleleri yeniden değerlendirme olanağı sunar.

Bilinç ve bilinçdışı arasındaki bağı ve bilgi alış verişini güçlendirerek, beyinde yeni sinirsel ağlar oluşmasını sağlar.

Çoğu çocuklukta kullanılmış ve işlevsiz hale gelmiş, şu andaki yaşamı zorlaştıran kendini koruma mekanizmaları, daha olgun ve işlevsel hale getirilmeye çalışılır.

Kişinin kendine dair farkındalığını, varoluşuna dair anlam hissini arttırır.

Olaylara ve ilişkilere bakış açısını genişletir ve farklı karelerden hayatı seyretme olanağı sunar. Zamanında birtakım olumsuz ve üzücü yaşantılardan dolayı; danışanın kendisine ve başkalarına dair geliştirdiği yanlış inançlarını değiştirir. Tek boyutlu, genellenmiş düşüncelere göre hayatı sınırlayan yapılar yeniden düzenlenir.

Şu anda yaşanılan sorundan kaynaklı belirtilerin, üstesinden gelinemeyen sıkıntıların kaynaklarına danışanla birlikte erişilir ve çeşitli psikoterapi teknikleriyle bu kaynaklar danışanla işbirliği içinde çözümlenmeye çalışılır.

Daha zengin, daha gelişmiş bir iç dünya, deneyim ve duygulanım çeşitliliği sunar.

Danışma/psikoterapi süreci; danışanın kendini tanıdığı, hayata ve ilişkilere dair duygularıyla ve kriz durumlarıyla baş etmek için yeni araçlar edindiği, yaşamdan keyif alma ve geliştirici ilişkiler kurma alanını genişlettiği, hem kendisiyle hem başkalarıyla iletişim, hem kendisine hem başkalarına hoşgörü ve empati dağarcığını geliştirdiği bir deneyim alanıdır.

Sıklıkla Görülen Başvuru Nedenleri

Depresyon

Panik atak

Sosyal fobi

Uçak korkusu

Diğer fobiler

Kaygı bozuklukları

Yeme bozuklukları

Psikosomatik (Organik nedeni bulunamayan) bedensel şikayetler

Takıntılar/İlişkisel zorluklar

Özgüven eksikliği

Karar verme güçlüğü

Kayıp ve yas

İlişkisel uyum zorlukları

Bağlanma sorunları

Cinsel sorunlar

Öfke kontrolü

Travmatik yaşantılar

Kendini tanıma

Huzursuzluk, can sıkıntısı

İsteksizlik hali ve hayat enerjisinin düşmesi

Kronik yorgunluk hali

Yetersiz ya da fazla uyuma

Yalnızlık ve anlaşılmama hissi

Duygu düzenlemesinde yaşanan zorluklar

Yoğun duygusal iniş çıkışlar

Yoğun çaresizlik hissi

Sorunların üstesinden gelememe

 

Bireysel Danışmanlığın/Psikoterapinin Temel İlkeleri

Uzman; danışanın kendi hayatına dair kararlar alabilmesini sağlar.

Danışmanlık/psikoterapi süreci güvene dayalı, gizlilik prensibini temele alan bir süreçtir.

Danışmanlık/psikoterapi süreci danışanın yaşadığı problemin altında yatan; geçmiş ve güncel kaynakları bularak çözümlemesini sağlar.

Danışmanlık/psikoterapi hizmetinden herkes faydalanabilir.

Duygusal sağlığı arttırmak, daha keyifli ve daha anlamlı bir yaşam sürmek, kendini daha iyi tanımak için de danışmanlık hizmeti alınır.

Danışmanlık/psikoterapi süreci kişinin anlaşıldığı, duyulduğu ve problemlerine çözüm ürettiği bir süreçtir.

Bireysel Danışmanlık Yöntemleri

Danışanın yaşadığı sorunun ya da semptomun niteliğine ve sorunun geçmiş ve güncel kaynaklarına ve danışman/psikoterapist bir değerlendirme yaparak hangi psiko terapi yöntemlerinin danışanın ihtiyacına ve sorununa yardımcı olacağını belirler. Şema Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Yaşantısal Terapi, Psikanalitik psikoterapi, psikodinamik yaklaşım, Stratejik ve Çözüm odaklı terapi; bireysel danışmanlık hizmetinde sıklıkla kullanılan terapi tekniklerinden bazılarıdır.

 

Psikolojik Test Uygulamaları

Merkezimizde; değerlendirme ve sorunu tanımlama amaçlı ihtiyaç olduğunda yetişkinlere yönelik testler uygulanır.

MMPI

TAT

WISC-R  Zeka testi vb.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Genellikle danışma sürecine başlamadan önce, görüşmelerin ne kadar süreceği, görüşmelerin nasıl olduğu, psikoterapistin/danışmanın uzmanlığı ve deneyimi, psikoterapi/danışmanlık sürecinin yaşanılan problemde etkili olup olmayacağı, hangi psikoterapi/danışmanlık tekniklerinden yararlanılacağı, başka alternatiflerin varlığı, ücretlendirme politikası en sık merak edilen sorulardır. Aksaray Pdr Merkezinde ilk görüşmelerde süreçle ilgili danışanlara bilgi verilir. Aynı zamanda ilk görüşmelerde ve süreç içinde tüm merak ettiğiniz konular hakkında psikoterapistinizden/danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz.

Bireysel Danışmanlık Bireysel Tedavi Depresyon Panik Atak Sosyal Fobi Uçak Korkusu Kaygı Bozuklukları Yeme Bozuklukları Psikosomatik Şikayetler Takıntılkar İlişkisel Zoruluklar Özgüven Eksikliği Karar Verme Güçlüğü Kayıp ve Yas İlişkisel Uyum Zorlukları Bağlanma Sorunları Cinsel Sorunlar Öfke kontrolü Travmatik Yaşantılar Kendini Tanıma Huzursuzluk Can Sıkıntısı İsteksizlik Hali Hayat Enerjisinin Düşmesi Kronik Yorgunluk Hali Yetersiz Uyuma Fazla Uyuma Yanlızlık Anlaşılmama Hissi Duygusal İniş Çıkışlar Çaresizlik Hissi Sorunların Üstesinden Gelememe